Bellen: 06 -52 33 05 19 Mail: info@mvoprijsgilzerijen.nl


foto: Huub van Rheenen

Melkveehouderij van Poppel Overall winnaar MVO Challenge 2018

Donderdagavond 11 oktober was het dan zo ver; de uitreiking van de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) award in de Week van de Duurzaamheid. Het was spannend. Want 14 genomineerden duurzame ondernemers kregen van wethouder Ariane Zwarts te horen of zij één van de winnaars zijn uit de vier duurzaamheidscategorieën. De overallprijs en wisseltroffee gingen unaniem naar Melkveehouderij van Poppel uit Molenschot.

De winnaars per categorie zijn geworden: Melkveehouderij van Poppel (Duurzame consumptie en productie), Berla Lighting (Duurzame en betaalbare energie), La Poubelle (Fatsoenlijke banen en economische groei), Gotcha (Partnerschappen voor doelen). De aanmoedingingsprijs 2018 was tenslotte voor Workin.


Op weg naar een duurzame samenleving

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

MVO Prijs 2018 en de Global Goals

De samenhang en de omvang van alle Global Goals is veelomvattend, zeventien doelen die allemaal even belangrijk zijn vanuit een wereldperspectief, maar die niet voor elke ‘business’ even relevant zijn. Voor de MVO Prijs 2018 hebben we een selectie gemaakt van vier Global Goals. Het is een selectie die aansluit bij de aandachtsgebieden van een brede groep ondernemers in onze gemeente.


Duurzaam ondernemen is de toekomst

“Ben trots op wat je doet én op wat je achter laat voor

toekomstige generaties. Laat iedereen zien hoe maatschappelijk

verantwoord ondernemen succesvol kan zijn en ga de uitdaging

aan in de eerste MVO-challenge in Gilze en Rijen!”

Ariane Zwarts - wethouder Gilze en Rijen


De vier categorieën zijn:

Betaalbare en duurzame energie

Gobal Goal 7 gaat over vernieuwende energie-oplossingen zoals bijvoorbeeld zonne- en windenergie, maar ook ledverlichting. Deze toepassingen worden elke dag goedkoper, betrouwbaarder en efficiënter. Onze huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is onhoudbaar en schadelijk voor de planeet. Daarom moeten we de manier waarop we energie produceren en verbruiken veranderen.Fatsoenlijk werk en economische groei

Doel 8 van de Global Goals betreft het creëren van fatsoenlijke banen en economische kansen voor iedereen, oftewel arbeidsparticipatie. Dit impliceert ook de verantwoordelijkheid die een werkgever neemt ter bevordering van individuele groei door het aanbieden van opleidings- en trainingsprogramma’s. Ontwikkeling gericht op de toekomstbestendigheid van de organisatie én die van de individuele medewerker.


Duurzame consumptie en productie

Global Goal 12 betreft het verminderen van onze negatieve impact op de planeet door duurzaam te produceren en te consumeren wat we nodig hebben. Het bedrijfsleven heeft een belangrijke taak te vervullen bij de reductie van afval en het hergebruik van materialen. Verduurzaming en innovatie van de productieprocessen is hiervoor nodig. Samenwerking met andere bedrijven kan krachtige oplossingen bieden.


Partnerschappen voor de doelen

Global Goal 17 betreft actieve kennisdeling en samenwerking, het gaat ook over onverwachte duurzame verbindingen om de Global Goals te realiseren. Niemand kan dit alleen en het huidige tijdperk vraag meer dan ooit om ‘ketengericht denken en opereren’. Dit geldt voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.


Deze website is ontwikkeld door Hermens Concepts. Creations. Motions. en wordt beheerd door Workin.