Bellen: 06 -52 33 05 19 Mail: info@mvoprijsgilzerijen.nl

MVO prijs 2018 Gilze en Rijen

Met de MVO Prijs 2018 gaan we in de gemeente Gilze en Rijen op zoek naar ondernemers die hun bedrijfs- en/of productieprocessen zo hebben georganiseerd dat ze bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Deze ondernemers nodigen we uit om deel te nemen aan de MVO Prijs 2018. Door mee te doen aan deze competitie maken we als ondernemend Gilze en Rijen zichtbaar wat we op het gebied van People, Planet en Profit al hebben bereikt in onze gemeente.

Daarmee inspireren we niet alleen elkaar, maar dragen we ook bij aan bewustwording en noodzaak van verduurzaming onder de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen.

Aanmelding:

Elke ondernemer uit de gemeente Gilze en Rijen kan zich tussen 1 mei en 3 juli 2018 aanmelden en meedoen aan de MVO Prijs 2018. Er zijn vier categorieën waarop men kan inschrijven:

  • Energietransitie
  • Duurzame consumptie en productie
  • Fatsoenlijke banen en economische groei
  • Partnerschappen voor de doelen

Men kan zich voor één categorie inschrijven, maar ook voor meerdere.

Op het aanmeldingsformulier dient u vijf vragen te beantwoorden:

  • Waarom bent u gestart met MVO?
  • Planet: Wat heeft u hier gedaan en hoe hebt u dat georganiseerd?
  • People: Wat doet u op het gebied van participatie en/of onderwijs?
  • Profit: Wat heeft het u opgeleverd?
  • Inspireren: Wat zou u uw collega ondernemers willen meegeven?

Voorselectie en nominatie

Na het sluiten van de inschrijftermijn komt de vakjury bijeen en wordt begin augustus bekend gemaakt welke bedrijven en organisaties zijn genomineerd voor de MVO Prijs 2018. Dit wordt natuurlijk gecommuniceerd via de gebruikte communicatiekanalen.

De genomineerde ondernemers wordt gevraagd om, door middel van bijvoorbeeld een filmpje, een pitch van ongeveer een minuut te maken waarin zij laten zien wat men doet op het gebied van MVO en waarom men in aanmerking denkt te komen voor de MVO Prijs 2018.

De vakjury v.l.n.r. Ron Roovers (Rabobank), Peter Douma (Douma Bouwkundig Adviesburo), Paula Kasius (Amalthea), Marc van Dongen (ABG Organisatie) en Peter van der Avoird (Van der Avoird Trayplant).


Publiekstemmen

In de maand september kunnen de inwoners van Gilze en Rijen hun stem uitbrengen op één van de genomineerde bedrijven aan de MVO Prijs 2018.

Genomineerde bedrijven worden gestimuleerd om op eigen en ludieke wijze “campagne” te voeren en te hengelen naar de gunst van de stemmers.


In oktober 2018 worden de stemmen geteld en komt de vakjury opnieuw bijeen om de finalisten bekend te maken.

De finalisten worden bezocht door de vakjury. Het bedrijf krijgt de gelegenheid om de verdiende finaleplaats verder toe te lichten en de MVO activiteiten te laten zien..

De vakjury wijst tenslotte de winnaars aan.

De bekendmaking van de winnende ondernemers zal plaatsvinden tijdens het MVO gala op donderdagavond 11 oktober 2018.

Kiezen voor minder

voor duurzaam en door bewust te delen


Veel ondernemers, verenigingen, instellingen en de gemeente zijn al Samen Bewust bezig door een positief verschil te maken. Zo wordt de gemeente Gilze en Rijen voorzien van duurzame verlichting. Het bouwontwerp van de nieuwe sportlocatie Den Butter is duurzaam, ook qua energieverbruik en materiaalgebruik. Samen met scholen en sportverenigingen doet Gilze en Rijen mee met de landelijke pilot ‘Schoon Belonen’. Het doel is afvalscheiding verbeteren en zwerfafval verminderen. Steeds meer inwoners kiezen voor elektrisch rijden.


Deze positieve ontwikkeling wordt ondersteund door te helpen met laadpalen en oplaadpunten voor de elektrische fiets. Groeituin Floralia in Gilze is ook in de geest van Samen Bewust. Deze samenwerking tussen gemeente, ondernemers, scholen en instellingen biedt naast educatie aan kinderen van de lokale basisscholen, ook mogelijkheden om werknemersvaardigheden op te doen. Je kunt er toewerken naar een betaalde baan of een dagbestedingsplaats. Allemaal prachtige voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan wat we graag doorgeven naar de toekomst.

De initiatiefnemers


Samen Bewust

We hebben maar één planeet. Daar moeten we zuinig op zijn. Ondernemers bewust maken van de voordelen van een duurzame samenleving en hoe zij hier concreet in hun eigen onderneming mee aan de slag kunnen gaan, is een belangrijke doelstelling van Samen Bewust.


Samen duurzaam sterker

Duurzame ontwikkeling gaat sneller als mensen en bedrijven samen optrekken. Met financiële diensten en toegang tot kennis en netwerken wil de Rabobank klanten en hun omgeving versterken. Wat blijkt? Zorg voor mensen, klimaat en natuur gaat vaak hand in hand met nieuwe verdienmogelijkheden.


De partners


Verdienen aan duurzaamheid

Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Wij betrekken daarbij de maatschappelijke-, financiële- en comfortaspecten.Gemeente Gilze en Rijen

De ambities van de gemeente Gilze en Rijen staan in de duurzaamheidsvisie 2016-2018. We hebben daarin onze doelstelling gezet en voor de komende jaren vastgelegd waar wij aandacht aan geven. Elk jaar maken we een verslag van de dingen die wij en die onze partners hebben gedaan aan duurzaamheid. Die kunt u lezen op onze website onder downloads. www.gilzerijen.nlOndernemersvereniging GRIC

Het Gilze Rijens Industrieel Contact is de ondernemersvereniging in de Gemeente Gilze en Rijen. Als gesprekspartner voor de gemeentelijke- en provinciale overheid behartigt het GRIC de belangen van meer dan 200 aangesloten ondernemingen op het gebied van milieuzaken, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en infrastructuur. www.gric.nl
HalloGilzeRijen

Via het lokale communicatieplatform HalloGilzeRijen wordt wekelijks aandacht besteed aan de deelnemers aan de MVO prijs 2018. Dit gebeurd via HalloGilzeRijen TV, de website en verschillende social media kanalen. De deelnemers kunnen via HalloGilzeRijen ook zelf aandacht aan hun deelname besteden. Meer info via info@hallogilzerijen.nl www.hallogilzerijen.nl